6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας Σαμοθράκης

Τ.Κ. 68002 Σαμοθράκη

Τηλ. 25510 41093